ARCHITECT ZWOLLE

Zoekt u een architect in de regio Zwolle voor het ontwerpen van een huisartsenpraktijk, een nieuwe woning of bedrijfsgebouw? ARES architecten helpt u met het ontwerp waar u altijd al van heeft gedroomd.

Ons primaire werkgebied is Gelderland en Overijssel. Dit neemt echter niet weg dat wij ook in andere delen van Nederland en zelfs internationaal actief zijn.

ARCHITECTENBUREAU IN DE BUURT VAN ZWOLLE

Wij hebben ruime ervaring in het ontwerpen van gebouwen in de gezondheidszorg, utiliteitsbouw en woningbouw.We houden ons bezig met nieuwbouwherbestemming, verbouwing en restauratie. Onze projecten variëren van een uitbreiding van een woning tot aan een complex onderwijsgebouw van 5000m2

In onze projecten werken wij zoveel mogelijk met duurzame oplossingen en hebben mooie en natuurlijke materialen onze voorkeur. In onze visie werken wij van binnen naar buiten. Met deze benadering kunnen wij uw woon- en werkruimte verbinden met de buitenomgeving. Nieuwsgierig geworden naar onze projecten? Bekijk hier een selectie van onze projecten.

UNIEKE PROJECTEN VRAGEN OM UNIEKE OPLOSSINGEN

Of u een nieuw gezondheidscentrum, een nieuwbouw woning of bedrijfspand wilt laten ontwerpen, uw kantoor of woning wilt verbouwen, wij vertalen uw wensen in een uniek en passend ontwerp. Wij geloven in maatwerkoplossingen waarbij u als klant centraal staat.

Ons sterke punt is dat wij een totaalconcept leveren, waarbij we u begeleiden in het volledige proces van bouwen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan op het gebied van budget en planning.

PROJECTBEGELEIDING DOOR ERVAREN ARCHITECT IN ZWOLLE

Wij beseffen dat bouwen of verbouwen een grote investering van tijd en geld is. U wilt natuurlijk graag dat uw gezondheidscentrum, woning of bedrijfspand ook daadwerkelijk zo gebouwd wordt zoals onze architect het voor u heeft ontworpen. Wij vinden het daarom belangrijk om tijdens het bouwen betrokken te blijven bij het project. Uit ervaring weten we dat wij daarmee voor de opdrachtgever het beste resultaat tegen de beste prijs kunnen bewerkstelligen.

HOE ZIET HET PROCES ER UIT?

Wij houden van duidelijkheid, daarom werken wij volgens een heldere werkwijze die bestaat uit de volgende stappen:

Initiatief

Ontwerp

Technische uitwerking en vergunning

Prijs en contractvorming aannemer

Begeleiding tijdens de bouw

Initiatief

Ieder ontwerpproces bij ons begint met het inventariseren van de wensen en de ambitie. De meeste architecten zullen dan direct willen starten met het maken van het ontwerp. Wij vinden het echter belangrijk om in deze fase onderwerpen verder uit te diepen. Daardoor kunnen wij op basis van summiere informatie een investeringsopzet maken en kijken of dit strookt met het budget. Daarnaast vinden wij het belangrijk om te inventariseren wat de kaders en mogelijkheden in het bestemmingsplan zijn.

Ook screenen we in deze fase op onderwerpen zoals stikstof, Pfas, flora en fauna en brandveiligheid en zullen we samen met de opdrachtgever nadenken over mogelijke groei of krimp en zelfs een mogelijk veranderend gebruik. Daarnaast komen uitgangspunten zoals uitstraling, energiezuinigheid en duurzaamheid aan bod. Door deze onderwerpen in deze fase voldoende aan bod te laten komen, zorgen wij er voor dat er in de rest van het proces geen verrassingen kunnen optreden en alles efficiënt verloopt.

Ontwerp

De uitgangspunten vanuit de initiatieffase worden in de ontwerpfase vertaald naar ruimtelijke vormen. Vanaf het eerste schetsontwerp in deze fase werken we met een 3D model. Hier grote voordeel hiervan is dat dit model bijdraagt aan een efficiënte manier van werken, maar daarbij ook heel goed werkt in de communicatie met de opdrachtgever en overige partijen. Hierdoor is het voorlopig ontwerp al duidelijk hoe het gebouw technisch is opgebouwd en hoe het exterieur er uit gaat zien.

Technisch uitwerking en vergunning

In deze fase werken we het definitieve ontwerp verder uit met een team van specialisten. Naast een bestekschrijver, tekenaars en experts op gebied van regelgeving kan het team in geval van complexe opgaven worden uitgebreid met bijvoorbeeld een deskundige op gebied van milieu, flora en fauna en brandveiligheid. ARES architecten beschikt hiervoor over een uitgebreid netwerk, waarbij er in de meeste gevallen al sprake is van een jarenlange samenwerking. In het hele traject, ook richting de gemeente vormt de architect het centrale aanspreekpunt.

Prijs en contractvorming

Met de documenten die zijn vervaardigd in de uitwerkingsfase begeleiden we het project richting een aanbesteding met meerdere aannemers. Door afweging van verschillende factoren kan er in samenspraak met de opdrachtgever vroegtijdig worden gekozen om voor een bouwteam te kiezen. Dit team met daarin ondermeer de aannemer, een installateur en eventueel overige professionals kan u in het traject al voorzien van een raming van de bouwkosten. In geval van beide trajecten kunnen wij de offertes screenen. Indien er specialistische kennis van een bouwkosten nodig is, kunnen wij hiervoor een bouwkosten deskundige in Zwolle inschakelen.

Het einddoel van deze fase is om te komen tot een overeenkomst die helder en duidelijk is, waarbij de belangen van de opdrachtgever op een zorgvuldige wijze worden geborgd en er later geen discussie kan ontstaan. Wij houden van duidelijkheid.

Begeleiding tijdens de bouw

Tijdens de uitvoering blijft de architect betrokken bij het project. Naast een vraagbaak voor de opdrachtgever en eventueel de aannemer zal hij ook periodiek de bouwvergaderingen voorzitten en op de bouw controleren of het werk wordt uitgevoerd zoals dat eerder is overeengekomen.

MEER WETEN WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN VOOR NIEUW OF VERBOUW IN ZWOLLE?

In het hele traject, van initiatief, het voorlopig ontwerp, technisch ontwerp tot en met de directievoering en oplevering zijn wij steeds uw aanspreekpunt die u op de hoogte houdt tijdens het project. Door korte lijnen en een heldere communicatie voorkomt u verrassingen op het gebied van kosten en planning tijdens het bouwproces.

Zoekt u een architect  en bent u benieuwd naar de mogelijkheden die ARES architecten u kan bieden bij het realiseren van uw bouw- of verbouwplannen in? Neem vrijblijvend contact met ons op via 055 5347973.

NEEM CONTACT MET ONS OP

ontwerp overleg project Zwolle
materialen voor een project in Zwolle
maquette Zwolle eindresultaat
acec gebouw buitenzijde
gesprek met opdrachtgevers, brainstormen schetsen in Zwolle
maken van maquette voor een project in Zwolle